Skip to content

40 000 lat w 90 min

termin: 12 sierpnia (poniedziałek), godz. 11.00

Bajkowanie z historią znaku pisanego w tle

Szkoła Podstawowa nr. 264, ul. Skorochód Majewskiego 17

W trakcie zajęć dzieci dowiedziały się, jak ludzie komunikowali się pomiędzy sobą za pomocą narysowanych/zapisanych znaków, od 40 tysięcy lat aż do czasów współczesnych. Wybrały grupę, w jakiej chciały pracować, odnoszącą się do jednego z 4 kluczowych etapów w historii przekazu pisanego:

1. Malarstwo naskalne.

2. Pismo rysunkowe. 

3. Pierwszy alfabet fenicki. 

4. Książka wraz z ilustracją.

Potem stworzyły własne 4 prace ilustratorsko – literackie, do których otrzymały przygotowane wcześniej przykłady i inspiracje. W trakcie zajęć powstały: opowieści rysowane, zapisywane stworzonym przez dzieci pismem obrazkowym, własnym alfabetem. Poszczególne prace powstawały na kartach przypominających zwoje  starożytnych Egipcjan. W ten sposób dzieci stworzyły własną opowieść o komunikacji pomiędzy ludźmi za pomocą zapisanych znaków. Na koniec cała grupa spróbowała odgadnąć treść stworzonych przez dzieci prac. Nie było łatwo!