Skip to content

Zróbmy sobie książkę – 40 000 lat w 90 min

termin: 14 czerwca (piątek), godz. 17.00

Zróbmy sobie książkę – 40 000 lat w 90 min
Bajkowanie z historią znaku pisanego w tle

Biblioteka „Piątka”, ul. Grójecka 109   

Warsztaty odbyły się w ramach spotkania podsumowującego projekt.

W trakcie zajęć dzieci dowiedziały się, jak ludzie komunikowali się pomiędzy sobą za pomocą narysowanych/zapisanych znaków, od 40 tysięcy lat aż do czasów współczesnych. 

Wybrały grupę, w jakiej chciały pracować, odnoszącą się do jednego z 4 kluczowych etapów w historii przekazu pisanego:

1. Malarstwo naskalne.

2. Pismo rysunkowe. 

3. Pierwszy alfabet fenicki.

4. Książka wraz z ilustracją.

Potem stworzyły własne 4 prace ilustratorsko – literackie, do których otrzymały przygotowane wcześniej przykłady i inspiracje. W trakcie zajęć powstały: opowieści rysowane, zapisywane stworzonym przez dzieci pismem obrazkowym, alfabetem.

Poszczególne prace powstawały na kartach przypominających zwoje starożytnych Egipcjan. W ten sposób dzieci stworzyły własną opowieść o komunikacji pomiędzy ludźmi za pomocą zapisanych znaków. Na koniec cała grupa spróbowała odgadnąć treść stworzonych przez dzieci prac. Nie było łatwo!