Skip to content

Głównym tematem naszego projektu jest kryzys klimatyczny i globalne zagrożenia z nim związane.

Skierowany jest do dzieci w wieku 7 – 13 lat, placówek edukacyjnych i kultury.

Jeśli kryzys klimatyczny i jego konsekwencje to sprawy, które są dla Was ważne.

Uważacie, że warto włączać dzieci w proces niezbędnych zmian.

Zauważyliście, że dzieci wiedzą i widzą więcej, niż zwykle wydaje się dorosłym.

Chcielibyście dowiedzieć się, co myślą.

W dodatku jesteście rodzicami, nauczycielami lub edukatorami:

zgłaszajcie dzieci do udziału w projekcie!Przedstawiciele coraz większej ilości narodowości stają się współobywatelami naszego miasta – Planety Warszawa. Tak, jak kryzys klimatyczny dotyczy mieszkańców całej planety, tak wszystkie narodowości, które składają się na społeczność Warszawy mogą mieć wpływ na powstrzymywanie jego skutków.

W szczególności dotyczy to dzieci, które, gdy staną się dorosłymi, będą musiały zmierzyć się z największym natężeniem zmian klimatycznych i ich wpływem na nasze życie. Dlatego też, budzenie świadomości powinno dotyczyć w szczególności dzieci chodzących do szkół podstawowych, stojących dopiero u progu wyboru swoich indywidualnych dróg życiowych.

Naszymi działaniami włączymy dzieci, również te należące do różnych grup narodowościowych, w proces pozytywnych zmian na rzecz klimatu.Wzbogacimy również warszawską ofertę edukacyjną w tym zakresie. W jej stworzenie zostaną zaangażowani sami uczestnicy projektu. Oddamy im głos!

Działania projektowe:

Kryzys klimatyczny i co dalej? Zbierzemy dziecięce wypowiedzi na temat tego, co dzieci i dorośli mogą i powinni robić, by przeciwdziałać jego skutkom.

Prace mogą być stworzone w formie wypowiedzi tekstowej, w tym uzupełnionej ilustracjami, kampanii reklamowej w formie plakatu, z użyciem dowolnej techniki, np. kolażu.

Dzieci mogą wziąć udział w projekcie indywidualnie lub w grupach:

8 warsztatów dla grup zorganizowanych

Warsztaty będą odbywały się w różnych dzielnicach, placówkach edukacyjnych i kultury. W trakcie zajęć powstaną  wypowiedzi dzieci – tekstowe i rysunkowe.

W trakcie zajęć będziemy wspierać dzieci, by ich wypowiedzi w pełni odzwierciedlały już posiadaną przez nie wiedzę, spostrzeżenia, opinie i, by dzieliły się nimi pomiędzy sobą.

Internetowa akcja zbierania wypowiedzi dzieci Kryzys klimatyczny i co dalej?

Swoje wypowiedzi dzieci będą mogły wysyłać indywidualnie lub w sposób zorganizowany przez nauczycieli, czy liderów grup.

Po zebraniu wszystkich prac stworzymy przyjazne narzędzia edukacyjne:

Rekomendacje dla innych dzieci oraz dorosłych

Złożą się na nie wypowiedzi dzieci wybrane pod kątem różnorodności poruszanych przez nie tematów i indywidualnych opinii.

Grafika edukacyjna inspirowana tematami poruszanymi w wypowiedziach dzieci.

Scenariusz warsztatu dla nauczycieli i edukatorów

Do jego stworzenia zostaną wykorzystane doświadczenia z przeprowadzonych zajęć, jako swoistego badania opinii publicznej, tak, by odpowiadał on rzeczywistym potrzebom edukacyjnym dzieci. Zostanie w nim uwzględnione wykorzystanie dziecięcych rekomendacji oraz edukacyjnej pracy graficznej.

Ze względu na upowszechnianie prac tworzonych przez dzieci, dodatkowym działaniem projektu będzie przekazywanie im podstawowej wiedzy na temat praw autorskich.

Wszystkie stworzone w trakcie projektu materiały zostaną opublikowane na stronie www.dziecitworza.pl

Zgłaszajcie się do udziału w akcji przez formularz zgłoszeniowy ZGŁOŚ SIĘ

Korzystając z formularza możecie też zgłosić swoją grupę/klasę na projektowe warsztaty lub zrobić to oddzielnie, pisząc na adres: iwona.rypson@poprostukultura.pl

Współpracowali z nami, brali udział w projektowych warsztatach oraz akcji Kryzys klimatyczny i co dalej?:
· Szkoła Podstawowa nr. 273 im. dr. Aleksandra Landy na Bielanach
· Szkoła Podstawowa nr. 157 im. Adama Mickiewicza na Mokotowie
· Szkoła Podstawowa nr. 4 im. Władysława Broniewskiego w dzielnicy Ursus
· Biblioteka Publiczna w dzielnicy Ursus
· Szkoła Podstawowa nr. 336 im. Janka Bytnara „Rudego” na Ursynowie
· Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana Fundacji Primus na Ursynowie
· Szkoła Podstawowa nr. 60 im. Powstania Listopadowego na Pradze Południe
· XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja na Ochocie
· Ognisko „Ursynów”, Centrum Wspierania Rodzin RODZINNA WARSZAWA, ul. Kłobucka 14
Dziękujemy!

Nasze projekty>>Planeta Warszawa