Skip to content

Głównym tematem naszego projektu był kryzys klimatyczny i globalne zagrożenia z nim związane.

Skierowany był do dzieci w wieku 7 – 13 lat, placówek edukacyjnych i kultury.

Jeśli kryzys klimatyczny i jego konsekwencje to sprawy, które są dla Was ważne.

Uważacie, że warto włączać dzieci w proces niezbędnych zmian.

Zauważyliście, że dzieci wiedzą i widzą więcej, niż zwykle wydaje się dorosłym.

Chcielibyście dowiedzieć się, co myślą.

W dodatku jesteście rodzicami, nauczycielami lub edukatorami:

korzystajcie ze stworzonych przez nas materiałów!

 Przedstawiciele coraz większej ilości narodowości stają się współobywatelami naszego miasta – Planety Warszawa. Tak, jak kryzys klimatyczny dotyczy mieszkańców całej planety, tak wszystkie narodowości, które składają się na społeczność Warszawy mogą mieć wpływ na powstrzymywanie jego skutków.

W szczególności dotyczy to dzieci, które, gdy staną się dorosłymi, będą musiały zmierzyć się z największym natężeniem zmian klimatycznych i ich wpływem na nasze życie. Dlatego też, budzenie świadomości powinno dotyczyć w szczególności dzieci chodzących do szkół podstawowych, stojących dopiero u progu wyboru swoich indywidualnych dróg życiowych.

Naszymi działaniami włączyliśmy dzieci, również te należące do różnych grup narodowościowych, w proces pozytywnych zmian na rzecz klimatu. Wzbogaciliśmy również warszawską ofertę edukacyjną w tym zakresie. W jej stworzenie zostali zaangażowani sami uczestnicy projektu. Po prostu, oddaliśmy im głos!

Działania projektowe:

Kryzys klimatyczny i co dalej? Zebraliśmy dziecięce wypowiedzi na temat tego, co dzieci i dorośli mogą i powinni robić, by przeciwdziałać jego skutkom.

Prace mogły być tworzone w formie wypowiedzi tekstowej, w tym uzupełnionej ilustracjami, kampanii reklamowej w formie plakatu, z użyciem dowolnej techniki, np. kolażu.

Dzieci mogły wziąć udział w projekcie indywidualnie lub w grupach:

8 warsztatów dla grup zorganizowanych

Warsztaty odbywały się w różnych dzielnicach i placówkach edukacyjnych. W trakcie zajęć powstały wypowiedzi dzieci – tekstowe i rysunkowe.

Wspieraliśmy dzieci, by ich wypowiedzi w pełni odzwierciedlały już posiadaną przez nie wiedzę, spostrzeżenia, opinie i, by dzieliły się nimi pomiędzy sobą.

Internetowa akcja zbierania wypowiedzi dzieci Kryzys klimatyczny i co dalej?

Swoje wypowiedzi dzieci mogły wysyłać indywidualnie lub w sposób zorganizowany poprzez nauczycieli, czy liderów grup.

Po zebraniu wszystkich prac stworzyliśmy przyjazne narzędzia edukacyjne, których bardzo ważnym elementem są prace uczestników projektu. Wszystkie materiały stanowią spójną i zarazem różnorodną całość.

● Prezentacja

Złożyły się na nią wypowiedzi dzieci poruszające tematy cieszące się ich największym zainteresowaniem.  Zawiera podstawowe informacje na temat przyczyn kryzysu klimatycznego i sposobów przeciwdziałania im.

● Grafika edukacyjna inspirowana tematami poruszanymi w wypowiedziach dzieci.

Zawiera informacje na temat skutków kryzysu klimatycznego.  

● Scenariusz warsztatu dla nauczycieli i edukatorów

Do jego stworzenia zostały wykorzystane doświadczenia z przeprowadzonych zajęć, jako swoistego badania opinii publicznej, tak, by odpowiadał on rzeczywistym potrzebom edukacyjnym młodszych warszawiaków. Zostało w nim uwzględnione wykorzystanie prezentacji oraz edukacyjnej pracy graficznej.

Ze względu na upowszechnianie prac tworzonych przez dzieci, dodatkowym działaniem projektu było przekazywanie im podstawowej wiedzy na temat praw autorskich.

Wszystkie stworzone w trakcie projektu materiały znajdziecie TUTAJ.

Współpracowali z nami, brali udział w projektowych warsztatach oraz akcji Kryzys klimatyczny i co dalej?:
· Szkoła Podstawowa nr. 273 im. dr. Aleksandra Landy na Bielanach
· Szkoła Podstawowa nr. 157 im. Adama Mickiewicza na Mokotowie
· Szkoła Podstawowa nr. 4 im. Władysława Broniewskiego w dzielnicy Ursus
· Biblioteka Publiczna w dzielnicy Ursus
· Szkoła Podstawowa nr. 336 im. Janka Bytnara „Rudego” na Ursynowie
· Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana Fundacji Primus na Ursynowie
· Szkoła Podstawowa nr. 60 im. Powstania Listopadowego na Pradze Południe
· XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja na Ochocie
· Ognisko „Ursynów”, Centrum Wspierania Rodzin RODZINNA WARSZAWA, ul. Kłobucka 14
Dziękujemy!

Projekt finansuje Biuro Edukacji m. st. Warszawy.      

Nasze projekty>>Planeta Warszawa