Skip to content

Nasze warsztaty >>Planeta Warszawa

termin: grudzień 2019
Kryzys klimatyczny i co dalej?
Przeprowadziliśmy 8 warsztatów dla dzieci z klas od 2 do 8:
– Dzielnica Ursus:  Szkoła Podstawowa nr. 4 im. Wł. Broniewskiego, ul. Walerego Sławka 9,
– Dzielnica Mokotów: Szkoła Podstawowa nr. 157 im. Adama Mickiewicza, ul. Tyniecka 25, 
– Dzielnica Bielany: Szkoła Podstawowa nr. 273 im. dr. Aleksandra Landy, ul. Józefa Balcerzaka 1, filia ul. Arkuszowa 202,
– Dzielnica Praga Południe: Szkoła Podstawowa nr. 60 im. Powstania Listopadowego, ul. Zbaraska 3,
– Dzielnica Ursynów: Ognisko „Ursynów”, Centrum Wspierania Rodzin, RODZINNA WARSZAWA, ul. Kłobucka 14
 
Nasza społeczność stoi obecnie wobec konieczności przeciwdziałania nawarstwiającym się problemom dotykającym Ziemię.
By odpowiedzieć na te wyzwania, zgodnie z hasłem „myśl globalnie, działaj lokalnie”, stworzyliśmy i zrealizowaliśmy warsztaty, których scenariusz dawał możliwość poruszania zagadnień związanych z kryzysem klimatycznym w kontekście globalnym, a jednocześnie bliskim możliwościom każdego dziecka.
 
Wspólny udział w procesie twórczym wspiera procesy integracyjne, uruchamia społeczną wyobraźnię i buduje myślenie o dobru wspólnym.
Dlatego też położyliśmy nacisk na włączanie aktywności dzieci w proces nauki i wykorzystanie narzędzi bliskich edukacji artystycznej.
 
Wykorzystaliśmy metodę uczenia się od siebie nawzajem.
Dzieci miały możliwość swobodnego wypowiadania się, dzieliły się swoją wiedzą i przemyśleniami. Dzięki temu mogły uświadomić sobie, jak wiele wiedzy już posiadają i zdobyć nową. Edukatorki pełniły rolę moderatorek, na bieżąco uzupełniając i porządkując informacje.
 
Każdy warsztat miał charakter rozmowy. Podzielony był na dwie części.
W trakcie pierwszej poruszane były różne aspekty związane ze zmianami klimatycznymi i ich skutkami. Omawiane były m. in. tematy:
· Co to jest klimat i czym różni się od pogody?
· Co to są zmiany klimatyczne i od czego zależą?
· Jakie mogą być przyczyny zmian klimatycznych?
· Co to jest globalne ocieplenie i jakie mogą być jego przyczyny?
· Co to jest efekt cieplarniany i skąd się bierze?
· Co to są gazy cieplarniane?
· Czy możemy mieć wpływ na powstrzymanie kryzysu klimatycznego?
· Co możemy zrobić – indywidualnie i systemowo, by poprawić sytuację naszej planety?
 
Uczestnicy mogli przypomnieć sobie i uporządkować to, co już wiedzą, zdobyć nowe informacje, spojrzeć na znane im zagadnienia od nowej strony.
 
W trakcie drugiej części warsztatu dzieci tworzyły prace plastyczno – tekstowe. Najczęściej wyrażały w nich swoje opinie na tematy:
· obecna sytuacja naszej planety
· sytuacja naszej planety w przyszłości, w zależności od tego, czy ludzkość zmieni swoje funkcjonowanie czy nie
· przyczyny globalnego ocieplenia
· skutki globalnego ocieplenia dla ludzi, zwierząt i całej przyrody
· pozytywne systemowe rozwiązania, jakie ludzie mogą kreować i wprowadzać w życie
· zmiany w codziennym postępowaniu, proste do zastosowania przez każdego z nas
 
Część prac miała charakter plakatów do kampanii społecznej nawołującej do szybkiego zmieniania swojego stylu życia.
Dzieci bardzo często ujmowały temat kryzysu klimatycznego patrząc na niego globalnie, a nie z perspektywy jednostki. Wprowadzanie potrzebnych zmian postrzegały jako wyzwania, a nie ograniczenia. Część prac zapraszała do zastanowienia się nad sobą samym i wyborami podejmowanymi każdego dnia.
 
W trakcie każdego warsztatu akcent położony był na różne zagadnienia, w zależności od wieku uczestników, ich zainteresowań, zakresu wiedzy.
 
Jako efekt warsztatów i akcji „Kryzys klimatyczny i co dalej?” powstały materiały edukacyjne dostępne poniżej.
. Są to: grafika i prezentacja edukacyjna oraz scenariusz warsztatu. Ich faktycznymi współtwórcami są dzieci. Dzięki temu inne dzieci, nie biorące udziału w projekcie, również mogą korzystać z ich wiedzy i przemyśleń.

wasze prace

ZAPRASZAMY WAS DO KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW STWORZONYCH W RAMACH PROJEKTU. WSZYSTKIE PUBLIKUJEMY NA WOLNEJ LICENCJI CREATIVE COMMONS. DOBREJ ZABAWY!

Filmy